Privacy statement

Zorgvuldig en juist omgaan met persoonlijke gegevens vindt Stichting Dapper Kind vanzelfsprekend en zeer belangrijk. Daarom worden alle persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerkingen zijn daarom gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder meldingsnummer 1605511.

De persoonlijke gegevens van actievoerders, deelnemers, donateurs en/of belangstellenden worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingevuld.

Van actievoerders wordt een e-mailadres, naam en schermnaam gevraagd. Van deelnemers wordt e-mailadres gevraagd. Van donateurs vragen we een naam en e-mailadres. Donateurs zijn niet verplicht deze gegevens door te geven. Voor mensen die een bestelling doen via de website wordt ook het adres gevraagd, dit is louter om de bestelling te verzenden. De gegevens die wij opslaan, worden zonder wettelijk bevel niet verstrekt aan derden. Ook worden de gegevens nergens gepubliceerd of voor andere doeleinden gebruikt dan het versturen van de gedane bestelling.

Stichting Dapper Kind slaat geen rekeningnummers op en doet niet aan automatische incasso's. Alle betalingen worden door donateurs en sponsors zelf gedaan via een rekening of via iDeal. De iDealbetalingen lopen gecontroleerd via Mollie B.V.

Verwerken persoonsgegeven

De naam en het e-mailadres worden versleuteld opgeslagen en bewaard tot een jaar na de laatst gedane activiteit op de site. De adresgegevens van bestellers worden ook versleuteld opgeslagen en voor een jaar bewaard. Daarna worden de gegevens automatisch gewist.

Links naar andere websites

Op de site staan soms verwijzingen naar andere websites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kan de stichting geen enkele verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor altijd de algemene voorwaarden en het privacy statement van de bezochte website.

Wijzigingen

Stichting Dapper Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, de disclaimer, de algemene voorwaarden, de teksten op de site e.a. Check daarom regelmatig de bovenstaande gegevens.

Vragen

Nog vragen naar aanleiding van het privacy statement of over de andere gegevens? Neem dan contact op.

Om het gebruik en de effectiviteit van dit platform te kunnen meten, maken we gebruik van tracking cookies van een derde partij. Het afwijzen of accepteren van deze cookies is niet van invloed op de werking van dit platform. Wilt u ons helpen om het platform te verbeteren door cookies toe te staan?