Disclaimer

Stichting Dapper Kind is de uitgever en redacteur van deze website. De uitgever en redactie van deze website zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk, en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor (de verwerking van) de producten en diensten van sponsors en actievoerders. Uitgever en redactie van deze website zijn ook op geen enkele andere wijze verantwoordelijk, en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door actievoerders of sponsors op de website geplaatste informatie.

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerdelijke (in)materiele schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (in)materiele schade, waaronder beweerdelijk geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door de redactie geanalyseerd. Stichting Dapper Kind geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Om het gebruik en de effectiviteit van dit platform te kunnen meten, maken we gebruik van tracking cookies van een derde partij. Het afwijzen of accepteren van deze cookies is niet van invloed op de werking van dit platform. Wilt u ons helpen om het platform te verbeteren door cookies toe te staan?